Využívame účinnú techniku

FrézovanieTechnika mechanického frézovania usadenín v upchatom potrubí


Čistenie kanalizácie a odpadov vykonávame na strojových a mechanických zariadeniach. Tieto stroje na čistenie kanalizácie, založené na mechanickom princípe, využívajú prenosné zariadenie s elektromotorom. Pri čistení kanalizácie dochádza k rotačnému a posuvnému pohybu čistiacich špirál rôznych dĺžok. Na konce špirál je možné napojiť výmenné prvky podľa miery a spôsobu znečištenia.

Vďaka prispôsobivosti kolenných kĺbov sa tieto mechanické zariadenia, určené k čisteniu kanalizácie, umožňujú dostať i do problematických, ťažko dostupných miest v malých priemeroch potrubí. Ich výhodou je, že s nimi môžeme pracovať v obmedzených priestoroch.

Ďalšou výhodou tohto zariadenia určeného k čisteniu kanalizácie je minimálne nebezpečenstvo znečistenia priestorov vodou a kalom, ktoré sú zadržiavané v kanalizačnom potrubí nad upchávkou.

HydrojetTechnika prebíjania a čistenia odpadov vysokým tlakom vody